Tootmine

Abistame täieliku tootmise ettevalmistuse, organiseerimise ning monitoorimisega.

Teenustööd Lectral

Kaardistame kliendi vajadused ja pakume täpselt sellist teenusepaketti, mis aitab kõige paremini kliendi visioonid ning ideed ellu viia. Oma töös kombineerime traditsioonilisi võtteid ja CAD Lectra uusimat tarkavara.

Tootearendus

Kliendile, kellel on olemas vaid idee/kavand, anname nõu ning aitame välja töötada konstruktsiooni ja tehnoloogia, vajadusel teeme toote tehnilise joonise ning mõõtude tabelid. Aitame valmis õmmelda prototüübi ning teha lõike parendused jõudmaks ideaalse toote istuvuseni. Järgnevad soovi korral lekaalide suurendamine/vähendamine ning paigutusjoonised jne.

Lõigete konstrueerimine

Kliendile, kellel on olemas tehniline joonis või näidismudel, töötame välja konstruktsiooni ja tehnoloogia, koostame mõõtude tabelid. Lähtuvalt soovist saab teha lekaalide suurenduse/vähenduse, paigutusjoonised jne.

Lõigete suurendamine/vähendamine

Baassuuruse lõike tehniline paljundus erinevates suurustes ja kasvudes. Nii konstrueerimiseks kui tehniliseks paljundamiseks kasutame CAD Lectra programmi Modaris uusimat versiooni.

Paigutuste tegemine

Tellimuse alusel teeme paigutusjoonised ja juurdelõikuse kuluarvestused. Kasutame oma töös CAD Lectra protgrammi Diamino.

Väljatrükk ehk plottimine

Pakume lekaalide ja paigutusjooniste väljatrükki. Vastavalt kliendi soovile kasutame kas liimiga või liimita paberit. Võimalik on plottida erinevas formaadis paigutuste faile – plx, hpgl.

Konverteerimine

Konverteerime vajadusel erinevatest süsteemidest ja ka erinevatesse süsteemidesse (nt. GERBER ja INVESTRONICA)